Atrakcje okolicy

Ruda – Chlebacz

Długość ścieżki: ok. 3 km
Czas przebycia: ok. 50 minut Trasa (miasta): Skierniewice Rawka (początek i koniec trasy). Ścieżka prowadzi dookoła rezerwatu „Ruda – Chlebacz”. Opis (krótki): Wędrówka ścieżką daje możliwość porównania borów i wilgotnych lasów olszowych.

Droga Łowicka

Długość ścieżki: ok. 14 km
Czas przebycia: ok. 8 godzin Trasa (miasta): PKS Budy Grabskie – PKS Nieborów Opis (krótki): Ścieżka przebiega przez las, oferuje możliwość obejrzenia śródleśnych polan, zaobserwowania ptaków. Trasa kończy się w okolicy pałacu w Nieborowie.

Nieborów – Siwica – Arkadia

Długość ścieżki: 26 km
Trasa (miasta): Nieborów – „Nieborowskie Pole” – „Polana Siwica” – Arkadia Opis (krótki): Nieborów i sąsiadująca z nim Arkadia, to zabytki znane w Polsce i za granicą, leżące w północno – zachodnim krańcu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu znajduje się rezerwat łąkowo – bagienny – „Polana Siwica”. Opisywana ścieżka dydaktyczna łączy te trzy miejsca i pozwala poznać ich walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Można ją przebyć pieszo, rowerem lub konno.

Szlakiem Wielkich Polan

Długość ścieżki: 15 km
Czas przebycia: ok. 9 godzin Trasa (miasta): Budy Grabskie – łąki w dolinie Rawki – Polana „Buczyna” – Polana „Topieliska” – „Polana Strożyska” – Polana „Kierz” – rezerwat „Polana Siwica” (zwiedzanie WYŁĄCZNIE w obecności pracownika Bolimowskiego Parku Krajobrazowego!) – Polana „Dolinka” – Nieborów Opis (krótki): Poznanie fauny i flory największych śródleśnych Polan Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Szlakiem osadników leśnych

Długość ścieżki: 10 km
Czas przebycia: ok. 6 godzin
Trasa (miasta): Wola Szydłowiecka – Polana „Halinowski Kierz” – Tartak Bolimowski – Popielarnia Opis (krótki): Dzięki przebytej trasie lepiej poznamy historię osadnictwa w Puszczy Bolimowskiej, a także roślinność torfowisk, czy łąk.

Szlak żyrardowski

Długość ścieżki: ok. 10 km
Czas przebycia: ok. 5 godzin
Trasa (miasta): Sucha Żyrardowska – Sucha Żyrardowska (Żyrardów) Opis (krótki): Dzięki przebytej trasie lepiej poznamy także roślinność torfowisk, czy łąk Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Rokita ostoja bobrów

Długość ścieżki: ok. 4 km
Czas przebycia: ok. 1,5 godziny
Trasa (miasta): Bolimowski Park Krajobrazowy: wieś Budy Grabskie, dolina rzeki Rawki, rzeka Rokita Opis (krótki): Bobry wprowadzono nad Rawkę w 1983 roku. Na początku były to tylko 11 zwierząt, obecnie populacja liczy sobie kilkadziesiąt sztuk. Warto zobaczyć ślady ich bytności, ścięte drzewa, tamy, czy żeremia.

Ścieżka entomologiczna w dolinie Rawki – owady lądowe

Długość ścieżki: ok.1,5 km
Trasa (miasta): wieś Budy Grabskie (Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej) i okolice Opis (krótki): Ścieżka służy poznaniu wielu grup owadów. Znajdziemy tu m. in. przedstawicieli motyli, chrząszczy, muchówek, czy żądłówek.

Ścieżka entomologiczna w dolinie Grabinki – owady wodne

Długość ścieżki: ok. 1,5 km
Trasa (miasta): Leśniczówka Prochowy Młynek – koryto rzeki Grabinki Opis (krótki): Ścieżka pozwala zapoznać się z owadami wodnymi Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki przebytej trasie przyglądamy się również rzece Rawce oraz jej prawobrzeżnemu dopływowi – Grabince, której koryto wypełnione jest wodą przez cały rok tylko w przypadku deszczowego lata.

Kręgowce lądowe Polany Siwica

Długość ścieżki: ok.5 km
Czas przebycia: ok. 1 godziny
Trasa (miasta): Rezerwat „Polana Siwica” i okolice, zwiedzanie WYŁĄCZNIE w obecności pracownika Bolimowskiego Parku Krajobrazowego! Opis (krótki): Ścieżka prowadzi przez możliwie dostępne i najbardziej zróżnicowane fragmenty polany, wkraczając do podmokłego lasu olchowego i borów sosnowych. Dla chętnych przedstawiono również propozycję wydłużenia trasy i przejścia ścieżką o długości ok. 2 km, określoną na mapie jako „wariant dodatkowy”. Prowadzi ona drogą przez lasy gospodarcze otaczające polanę i dochodzi do jej krawędzi.

"Szlak Walk nad Rawką" kolor niebieski

Bolimów PKS – Joachimów – Mogiły, Pomnik Powstańców – wysoki brzeg Rawki – Rawka PKP – Samice – Kamion PKS – długość ok. 21 km, szlak dość trudny, zimą niedostępny.

 

Atrakcje: Wieś Bolimów, (dawniej miasto, zachowany układ urbanistyczny z dużym budynkiem, dwa zabytkowe kościoły, kaplice i cmentarze wojenne, warsztat garncarski, punkt informacji turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury, urząd gminy, poczta, ośrodek zdrowia, przystanek PKS), Puszcza Bolimowska, Krasnów (dworek z resztką parku), Halin (dworek z parkiem), wieś letniskowa Joachimów-Mogiły (mauzoleum żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej, miejsce bitwy w 1863r., pomnik powstańców styczniowych), skrzyżowanie z zielonym szlakiem Skierniewice – Żyrardów -Radziejowice, na wysokim brzegu Rawki ślady okopów z I wojny światowej, rezerwat przyrody Rawka i siedliska bobrów, projektowany rezerwat przyrody „Do-lina Grabinki”, dolina rzeki Korabiewki (fragment lasy gradowego, siedliska bobrów, łąki w dolinie Rawki, starorzecza), wieś letniskowa Budy Grabskie: skrzyżowanie ze szlakiem zielonym Skierniewice – Żyrardów -Radziejowice oraz żółtym Boguszyce – Nieborów – Łowicz i Szlakiem walk nad Rawką, Leśna Galeria Rzeźby, ścieżki dydaktyczne: entomologiczna „Owady lądowe”, „Rokita – ostoja bobrów”, „Ruda – Chlebacz”, „Dolina rzeki Rawki”, Zielona Szkoła – Kopanicha – Rawka”, „Skrajem Puszczy Bolimowskiej”, Pracownie Terenowe Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Zielona Szkoła, biblioteka, baza danych przyrodniczych, punkt informacji turystycznej, hotel), rezerwat przyrody „Kopanicha”, Budy Grabskie (cmentarz wojskowy z I wojny światowej, most „Kopersztajna” na rzece Rawce, dzikie kąpielisko), ścieżki dydaktyczne: „Rokita – ostoja bobrów”, „Skrajem Puszczy Bolimowskiej”, parking leśny urządzony przy leśniczówce Ruda, ścieżka dydaktyczna „Droga Leśników”, Skierniewice – Rawka (poczta, sklepy, kościół, przystanek PKP), wieś Samice (niegdyś miejsce pozyskania rudy darniowej i wytopu żelaza, cmentarz z I wojny światowej, kapliczki, stare drewniane chałupy), wieś Kamion (dwór z parkiem i sta-wami, zbiornik na Rawce z elektrownią wodną, za wsią dwa cmentarze z I wojny światowej i pomnik poległych żołnierzy, sklepy, kościół, restauracja, przystanek PKS).

“Skierniewice Rawka PKP” kolor zielony

Budy Grabskie – Joachimów – Mogiły – Tartak Bolimowski – Jesionka – Radziejowice – długość ok. 44 km. Szlak pieszy, dość łatwy, na niektórych odcinkach leśnych niedostępny zimą.

 

Atrakcje: Skierniewice-Rawka PKP (węzeł szlaków: żółtego Boguszyce – Nieborów, żółtego rowerowego Skierniewice-Rawka PKP – Nieborów, czarnego łącznikowego Skierniewice-Rawka PBCP, dzikie kąpielisko nad Rawką, poczta, sklepy, kościół, przystanek autobusów komunikacji miejskiej, przystanek PKP, w pobliżu Ośrodek Wypoczynkowy „Sosenka” w Budach Grabskich, rezerwat przyrody „Rawka”, urządzony parking leśny przy leśniczówce Ruda, skrzyżowanie ze „Szlakiem walk nad Rawką”), wieś letniskowa Budy Grabskie: skrzyżowanie ze szlakiem żółtym Boguszyce – Nieborów -Łowicz oraz Szlakiem walk nad Rawką, Leśna Galeria Rzeźby, ścieżki dydaktyczne: entomologiczna „Owady lądowe”, „Rokita – ostoja bobrów”, „Ruda – Chlebacz”, „Dolina rzeki Rawki”, „Zielona Szkoła – Kopanicha -Rawka”, „Skrajem Puszczy Bolimowskiej”, Pracownie Terenowe Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Zielona Szkoła, biblioteka, baza danych przyrodniczych, punkt informacji turystycznej, hotel). Pusz-cza Bolimowska, rezerwat przyrody „Kopanicha, trakt leśny – ścieżka dydaktyczna „Droga Łowicka”, rezerwat przyrody „Siwica”, ścieżka dydaktyczna „Kręgowce lądowe polany Siwica”, projektowany rezerwat przyrody „Dolina Grabinki”, wieś letniskowa Ziemiary (zbiornik wodny na Rawce), wieś letniskowa Joachimów-Mogiły (miejsce bitwy z 1863r. pomnik powstańców styczniowych, mauzoleum żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej, ślady okopów z I wojny światowej, leśniczówka Tartak Bolimowski (gospodarstwo agroturystyczne, parking leśny), gajówka Wiczy Kierz (parking leśny), wieś Jesionka (sklepy, przystanek PKP), wieś Korytów (Dąb Chełmońskiego, sklepy, przystanek PKS), wieś letniskowa Hamernia (zagospodarowany turystycznie zbiornik wodny), wieś Radziejowice (zabytkowy modrzewiowy dwór, zabytkowy pałac klasycystyczny z parkiem i stawami, zabytkowy kościół, urząd gminy, ośrodek zdrowia, poczta, sklepy, przy-stanek PKS) – miejscowość położona na terenie projektowanego Parku Krajobrazowego im. Józefa Chełmońskiego.

kolor żółty

Skierniewice – Rawka PKP – Budy Grabskie – Droga Łowicka – Rezerwat „Polana Siwica” – Nieborów – ok. 20 km, rowerowy. Szlak łatwy dostępny o każdej porze roku, prowadzący głównie lasem.

 

Atrakcje: Rezerwat Rawka, urządzony parking leśny przy leśniczówce Ruda, ośrodek wypoczynkowy „Sosenka” w Budach Grabskich, wieś letniskowa Budy Grabskie: skrzyżowanie ze szlakiem zielonym Skierniewice -Żyrardów – Radziejowice oraz żółtym Boguszyce – Nie-borów – Łowicz i Szlakiem walk nad Rawką, Leśna Galeria Rzeźby, ścieżki dydaktyczne: entomologiczna „Owady lądowe”, „Rokita – ostoja bobrów”, „Ruda-Chlebacz”, „Dolina rzeki Rawki”, „Zielona Szkoła – Kopanicha – Rawka”, „Skrajem Puszczy Bolimowskiej”, Pracownie Terenowe Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Zielona Szkoła, biblioteka, baza danych przyrodniczych, punkt informacji turystycznej, hotel). Puszcza Bolimowska, rezerwat przyrody „Kopanicha”, trakt leśny – ścieżka dydaktyczna „Droga Łowicka”, rezerwat przyrody „Siwica”, ścieżka dydaktyczna „Kręgowce lądowe polany Siwica”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Nieborów”, ścieżka dydaktyczna „Nieborów – Siwica – Arkadia”, wieś Nieborów (zespół pałacowo-parkowy, pałac Radziwiłłów, urząd gminy, poczta, ośrodek zdrowia, sklepy, przystanek PKS).